Tag Archives: creative commons

Video recordings from The Camp 2012

The last few years videos from various open source events here in Denmark has been recorded but due to various reasons only few of them has made it online. Included in these events are The Camp where I this year volunteered to arrange this years recordings.

The goal this yeas has been to make it possible for everyone to record a talk (i.e. it should not be too complicated and well documented) and the encoding and publishing process should be made simple. I have tried to do it as much according to KISS as possible while still having some information about title of the talk, licensensing etc. included in the recording. The result is a piece of paper that is filled out and put on a clapper that i build, a recording made in its full length without further editing afterwards, and a small script that encodes the video.

Home made clapper

Documentation of the whole process is available here. The first video from yesterday is already online and it is my expectation that videos from the rest of the recorded talks will appear online during the coming week. Feel free to download them from:

video.thecamp.dk

To see which videos will be available see also this years schedule.

Update (2012-07-30): All videos are now online.

IT-Politisk Forenings grundlovsmøde 2009

For andet år i træk afholdte IT-Politisk Forening i fredags grundlovsmøde for alle interesserede på Amager Fælled. Solen kiggede skiftevis frem, og det blev heldigvis ikke nødvendigt med de pavillionner som IT-Pol havde medbragt (et par gange måtte der dog lige holdes fast i dem for at de ikke blæste væk.).

Godt tyve personer var mødt frem for at høre Niels Elgaard Larsen og Hanne Dahl tale. Efter talerne blev der stillet frugt, slik, sodavand og øl frem (slurp!), som de fremmødte frit kunne forsyne sig med, alt imens der blev diskuteret forskellige politiske emner. Alt i alt en hyggelig eftermiddag.
Til sidste års grundlovsmøde lavede P1’s radioprogram “harddisken” et indslag, som du kan hente her.

Talerne blev optaget og kan frit downloades her:

Grundlovsmøde 2009 (Ogg Theora, 144 MB).

Videoen er publiceret under en Creative Commons by licens (by: IT-Politisk Forening).

Billederne nedenfor er under en Creative Commons by licens (by: Georg Sluyterman).

Niels Elgaard Larsen taler til IT-Politisk Forenings grundlovsmøde 2009
Formand Niels Elgaard Larsen taler til IT-Politisk Forenings grundlovsmøde 2009
Der indtages øl og frugt imens der diskuteres politik efter Niels og Hanne har holdt tale.
Der indtages øl og frugt imens der diskuteres politik på Amager Fælled.

Konference om piratkopiering

D. 14. marts i år afholdte Dansk Industri en “konference om piratkopiering”, på baggrund af en rapport, som Økonomi- og Erhvervsministeriet havde fået produceret af en “tværministeriel arbejdsgruppe”. Jeg deltog i arrangementet sammen med et par andre fra IT-Politisk Forening.

Rapporten
Selve rapporten, var jeg ikke var voldsomt imponeret over. Karing Riis-Jørgensen Derimod syntes jeg godt om Forbrugerrådets oplæg til selve konferencen (som du kan downloade/streame nedenfor). Rapportens kommissorium anser jeg for værende ret så politisk (kunne man forvente andet?) og blander bl.a. de mange typer af “intelektuelle rettigheder” sammen i en stor smeltedigel. Resultatet er dermed, at det bl.a. anbefales, at strafferammerne for overtrædelse af patentloven, varemærkeloven, brugsmodelloven og designloven hæves, med den nylige stramning af ophavsretsloven (og straffelovens §299b) som løftestang. Dette kalder man i rapporten for “harmonisering”.

Harmonisering
Sjovt nok går det kun den ene vej. Patenter kan man f.eks. have i op til 20 år, hvorimod ophavsret som hovedregel gælder i kunstnerens levetid + 70 år. Det kunne da være dejligt, hvis der også blev anbefalet en “harmonisering” således, at levetiden for ophavsret sænkes til 20 år (omend denne problemstilling ikke var beskrevet i komissoriet). Karing Riis-JørgensenF.eks. har et paper fra en Ph.d. studerende fra Cambridge University regnet sig frem til, at 14 års ophavsret er det optimale. Der ligger nok et politisk budskab i dette, da copyright i tidernes morgen varede i netop 14 år. Men det er en interessant synsvinkel, at kortere levetid for ophavsret er gavnligt både kulturelt og (samfunds)økonomisk. Personligt har jeg den holdning, at hvis ens investering (tid og/eller penge) ikke er tjent hjem efter f.eks. 14 år – ja så var det nok en dårlig investering til at starte med.

Rapporten og dagen i øvrigt
Rapporten kom også omkring en række andre emner til bekæmpelse af uatoriseret kopiering, f.eks. det franske initiativ: “Three strikes and you are out“, som rapporten dog anbefalede at regeringen skulle være lidt afventende over for.
På selve konferencedagen blev der holdt en række oplæg af bl.a. Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsens og Europaparlaments-medlem Karin Riis-Jørgensen. Det var glædeligt at høre at begge afviste det franske initiativ.

Rasmus Kjeldahl

Forbrugerrådets oplæg
Et oplæg fandt jeg dog særligt interessant: Rasmus Kjeldahl fra Forbrugerrådet havde fået æren af at slutte showet af med et kort og meget interessant oplæg, som jeg mener klart er værd høre. Efter en halv dag, med talere, der stort set kun så en løsning på problemet med uautoriseret kopiering, ved at indføre hårdere straffe og mere kontrol, så var det en fornøjelse at høre et velafvejet oplæg fra Forbrugerrådets direktør. Efter en introduktion fokuserer han primært på ophavsret, digitale kopier og internettet.

Rasmus Kjeldahl starter meget friskt ud med at bede alle tilhørende om at rejse sig, hvis de aldrig har haft en uautoriseret kopi af et stykke software, cd eller beklædningsgenstand. Ud af måske 100 personer var der ca. 5 personer der rejste sig op. Jeg optog oplæget, og det kan frit downloades nedenfor (Creative Commons by-nd licens).

Download
Vælg mellem Ogg Vorbis eller MP3. Lydklippet varer ca. 18 minutter. God fornøjelse!

2008-03-14-Rasmus_Kjeldahl_om_uautoriseret_kopiering (Ogg Vorbis, 11.6 MB )

2008-03-14-Rasmus_Kjeldahl_om_uautoriseret_kopiering (MP3 17,7 MB)

De benyttede billeder er fra Flickr, og er under Creative Commons by licens – tak til dkpto